Predstavljen logo, himna i molitva susreta hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru

Đakovačko-osječka nadbiskupija i Ured za mlade HBK predstavili su logo, himnu i molitvu susreta hrvatske katoličke mladeži, koji će se pod geslom „Krist, nada naša" (usp. 1 Tim 1, 1) održati 29. i 30. travnja 2017. u Vukovaru.
 
LOGOTIP     GESLO     HIMNA     MOLITVA

Značenje logotipa:

Susret hrvatske katoličke mladeži održava se 29. i 30. travnja 2017. godine u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u gradu Vukovaru, pod geslom Krist, nada naša (1 Tim 1,1). Želja nam je kroz logotip poruku nade prenijeti mladima koje pozivamo na ovaj susret, nade koja po Kristu ulazi u živote nas kao pojedinaca i kao zajednice.

Logotip sadrži tri ključna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog vodotornja. Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu kršćanin prepoznaje znak Kristove muke ali isto tako i put prema uskrsnoj nadi. Na taj način križ u ovome logotipu obuhvaća i značenje koje je grad Vukovar imao i ima za našu domovinu, simbol stradanja ali i simbol nade u trenucima koji se čine beznadnim.

Simbol golubice izabran je iz dva razloga. U prvome redu golubica simbolizira mir koji je u svakom vremenu potreban čovjeku, mir zbog kojega je Vukovar i podnio svoju žrtvu. Vrijeme mira ujedno je i vrijeme nade u kojemu čovjek može oživjeti svoju sadašnjost i planirati svoju budućnost. Drugi razlog za izbor simbola golubice u logotipu je poznati arheološki nalaz Vučedolske „golubice“, jedan od simbola Vukovara i vukovarskog kraja. Golubica u logotipu ne zadržava karakterističnu formu kao metaforu Vučedolskog nalaza, ali preuzima i nosi onu simboliku koju znak golubice prenosi svojom simbolikom.

Treći element je silueta vukovarskoga vodotornja koji simbolizira postojanost i u najtežim trenucima kroz koje je prolazio grad Vukovar sa svojim stanovnicima kao i cijela naša domovina. Vukovarski vodotoranj nadaleko je poznat simbol grada Vukovara kojim se u logotipu htjelo dati uočljivi i prepoznatljivi identitet i poveznicu sa gradom domaćinom ovoga susreta.

Boje logotipa su plava, bijela, crvena i žuta, boje prisutne na zastavi i grbu grada Vukovara. Boje su uzete i zbog svog simboličkog značenja. Plava kao boja neba i rijeka Dunava i Vuke koje protječu kroz Vukovar. Bijela boja mladenačke i vjerničke radosti; crvena kao boja mučeništva kroz koje je prošao grad Vukovar i njegovi stanovnici, te žuta odnosno zlatna kao boja uskrsne proslave i Kristove pobjede, budući da se susret održava u uskrsnome vremenu.

Logo i njegove aplikacije funkcioniraju kao samostalni ili kao kompozicijski subjekti. Same aplikacije loga u suvremenim medijima izrazit će se animacijama i kolorizmom. Na materijalima će se logotip aplicirati koloristički kao i u negativu. Logotip će poslužiti i kao temelj za cjelokupni vizualni i koloristički identitet ovoga susreta.

Tumačenje gesla:
Krist, nada naša (1 Tim 1,1)

Za Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, odabrano je geslo „Krist, nada naša“ (1 Tim1,1).

U izboru gesla, Organizacijski odbor vodio se željom da u aktualnom trenutku mladima koji će doći na ovaj susret, pruži poruku s kojom se mogu poistovjetiti. Željeli smo povezati ono što je vodilo generaciju Vukovarskih branitelja kao i mnoge druge značajne osobe iz povijesti grada Vukovara i naše nadbiskupije sa suvremenom generacijom mladih ljudi.

Za mladoga čovjeka u svakom povijesnom trenutku nada u budućnost i bolje sutra je osnovni pokretač njihovoga djelovanja. Na poseban način želimo povezati današnju generaciju mladih, njihova nadanja i nastojanja, njihove ideale s nadanjima i nastojanjima generacije koja je sudjelovala u obrani grada Vukovara. I tada, kao i danas, nad budućnost mladih ljudi nadvile su se sumnje i poteškoće. Tada su to bila ratna stradanja, a danas je to nesigurnost za egzistenciju i osjećaj bespomoćnosti pred mnogovrsnim problemima koji su zahvatili naše društvo.

Ovim susretom želimo probuditi nadu koja živi u mladom čovjeku i potaknuti ih na djelovanje i proaktivnost kroz koju oni sami mogu mijenjati najrazličitije negativne društvene fenomene. Na taj način mogu postati stvaran čimbenik pozitivnih promjena, kao što je generacija vukovarskih branitelja bila čimbenik promjene u modernoj hrvatskoj povijesti. No, mi želimo našu nadu temeljiti u Kristu, jer je On jedini jamac stvarne nade za svijet.

U Kristovu evanđelju, u Njegovu predanju na križu i u uskrsnuću, kršćanin prepoznaje nadu koja često ide „protiv svake nade“ (Rim 4,18). Upravo je ta snaga i nada bila potrebna Vukovaru i Vukovarcima u vrijeme domovinskoga rata i isto tako je potrebna danas i gradu Vukovaru kao i cijeloj našoj domovini. Kršćanska se nada ne zaustavlja samo u pasivnom promatranju i iščekivanju, nego svoju puninu doživljava u djelatnoj ljubavi. Stoga je namjera organizatora da kroz različite aktivnosti u pripremi i izvođenju ovoga susreta, potaknu, napose mlade, na takvo življenje nade koja se daje i mijenja i svijet i čovjeka.

Himna Susreta hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 2017:

Krist - naša nada

Pjevamo ti pjesmu
slave i hvale
gledajući, Kriste,
Tvoj bijeli križ.

Tu gdje je Tvoja
suza pala,
gdje molitve grle
križeva niz.

Mladost Ti pjeva
pjesmu nade,
neka se Tebi
u nebo vine.

Ovdje je na zrnu Očenaša
zakucalo srce domovine.

Ref. 2x

Krist je naša nada,
pjesma i snaga.
Otkucaji srca naših
to je Njegov glas.
Mi smo vjera živa, 2x
mi smo srce Krista,
koje ljubav daje
svijetu na spas.

Vjera je naša
od svega jača.
Nebo uvijek iznad
kišnih oblaka.

Naše su pjesme
pune Božje radosti.
Kristove su staze
put do vječnosti.

Njegova je ljubav
zagrljeni križ.
On je naš Otkupitelj,
On je Božji Sin.

Molitva Susreta hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 2017:

Bože, naš Oče,
učvršćivao si nadu Abrahama, praoca naše vjere
u obećanje da će postati ocem velikoga naroda.
Po riječima proroka dao si nadu Izabranom narodu
navješćujući mu dolazak
Onoga koji će okupiti Ostatak Izraelov i biti svjetlost narodima.

Sine Očev,
u tvome rođenju od Djevice ispunja se Stari savez
a u Radosnoj vijesti
spoznajemo svu dubinu Ljubavi,
najizvrsnije očitovane u tvojoj muci i smrti na križu.
Riječi anđela „Nije ovdje, uskrsnu!“ (usp. Lk 24,5-6),
oživjele su nadu apostola i novoga naroda Božjega – Crkve.

Duše Sveti,
ti nadahnjuješ i uzdržavaš svoju Crkvu.
Vodiš je u nestalnostima ovoga svijeta.
Otkrivaj nam „kolike li nade u pozivu našem“ (usp. 1 Ef 1,18),
kako bi zajednica Crkve, napose mi mladi,
mogli biti svjedoci evanđelja i „novi Jeruzalem“
u našoj domovini i svijetu u kojemu živimo.

Zahvaljujemo ti za svjedočanstvo nade naših očeva i predaka,
koji su svojim životom i žrtvom
u nedaćama minulih vremena
ostavili živi spomen nade nama i budućim naraštajima.

Pratio nas zagovor naše nebeske Majke Marije
i proslavljene Crkve
na putu na koji nas pozivaš,
putu koji nas vodi k tebi,
izvoru i uviru svake nade.

Po Kristu, Učitelju i Gospodinu našemu,
„nadi našoj“ sada i u vijeke vjekova.
Amen.

Podijeli