Druga Nedjelja došašća

Vrijeme došašća poziva nas da se potrudimo pomoći ljudima u svojoj okolini. Uvijek možemo zastati i nekome uputiti osmjeh, pružiti mu rame za plakanje ili ga uhvatiti za ruku i provesti kroz pustinju utješiti klonule, duhovno je djelo milosrđa. 

Tumačenje čitanja
Prvo čitanje (Bar 5, 1-9
Čitanje knjige proroka Baruka

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati ime: Mir pravednosti’ i ’Slava bogoljubnosti’. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti, svjetlom svoje slave prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«   

Drugo čitanje (Fil 1, 4-6. 8-11)
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju. Riječ Gospodnja. 

Evanđelje (Lk 3, 1-6)
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: »Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’ Riječ Gospodnja. “

Kontemplacija: 

Božanska ljubav liječi sve bolesti duše, iskorjenjuje sve poroke, početak je svih kreposti: prosvjetljuje razum, čisti savjest, razvedruje duh, objavljuje Boga. Tko posjeduje božansku ljubav, stalno misli na svoj susret s Bogom; nastoji izbjeći sablazni i pronaći pravi mir. Naše srce je uvijek usmjereno k visinama u želji za nebeskim dobrima: i na radu i u odmoru, u svakoj prigodi njegovo se srce nikad ne udaljava od Boga. U šutnji on misli na Boga, u razgovoru on želi govoriti samo o Bogu i o njegovoj ljubavi. Kad druge potiče, gorljiv je u osjećajima, i dok pred svima veliča božansku ljubav, riječima i primjerom pokazuje koliko je ona slatko. Dođi u naše duše, božanska ljubavi, proširi srca, umnoži svete želje, uvećaj spsobnost duha, da može primiti Boga kao svoga vječnog gosta!

Podijeli